Kabinet F O T O G R A F I E
Favu VUT v Brně
Údolní 19, Brno
Tel.: +420541146550

Vedoucí kabinetu:
Mgr. Irena Armutidisová
mobil: +420607725440

armutidisova@ffa.vutbr.cz

Fotografický archiv FaVU

Ve fotografickém archivu Kabinetu fotografie je fotografická dokumentace: Možnost využití fotografického archivu po dohodě s Mgr. I.Armutidisovou