Kabinet F O T O G R A F I E
Favu VUT v Brně
Údolní 19, Brno
Tel.: +420541146550

Vedoucí kabinetu:
Mgr. Irena Armutidisová
mobil: +420607725440

armutidisova@ffa.vutbr.cz

Fotokomora pro klasickou černobílou fotografii, Údolní 19, Brno

Vstup do fotokomory je pro studenty FaVU umožněn na základě předložení studijního průkazu, na který mu bude vrátným vydán klíč od fotokomory.

Student je povinen dbát pracovního řádu fotokomory a neprodleně hlásit vzniklou závadu, škodu ved. Kabinetu.

komora komora