Kabinet F O T O G R A F I E
Favu VUT v Brně
Údolní 19, Brno
Tel.: +420541146550

Vedoucí kabinetu:
Mgr. Irena Armutidisová
mobil: +420607725440

armutidisova@ffa.vutbr.cz

Fotografický ateliér,Údolní 19,Brno

Vstup do fotografického atelieru mimo výuku je povolen studentům FaVU na základě písemného povolení ke vstupu,podepsaného ved.kabinetu. Student musí být seznámen s fotografickou technikou atelieru a souvisejícími bezpečnostními předpisy.