Kabinet F O T O G R A F I E
Favu VUT v Brně
Údolní 19, Brno
Tel.: +420541146550

Vedoucí kabinetu:
Mgr. Irena Armutidisová
mobil: +420607725440

armutidisova@ffa.vutbr.cz

Fotografie I - teorie a praxe

Navazující kurzy:

Fotografie II, Fotografie III /atelier sochařství I /

Anotace předmětu:

Získání základní teoretické a praktické orientace v oblasti analogové a digitální fotografie a osvojení si jejího praktického užití.

Rozsah předmětu:

2 hodiny týdně povinně

Způsob ukončení:

Zápočet, klasifikovaný zápočet

Cíle a úkoly předmětu:

Kurz si klade za cíl seznámit studenty prvního ročníku se základy nutnými k zvládnutí praktického užití analogové a digitální fotografie. Seznámit studenty s teoretickými základy / optiky,materiály,technologie / klasické fotografie, získat základní znalosti k zvládnutí černobílého fotografického procesu negativ - positiv a osvojit si jeho praktické užití. Pomocí praktických cvičení získat základy osvětlovací a snímací techniky a získat tak schopnost odhadnou pro svůj tvůrčí záměr vhodný způsob techniky příp.materiálu.

Získané znalosti a dovednosti:

Student je schopen orientovat se v oblasti analogové i digitální fotografii. Prakticky zvládá fotodokumentaci své vlastní práce a je schopen praktického užití fotografie v rámci své vlastní ateliérové specializace.

 

Zimní semestr:

Fotogram - vlastní autoportrét / zápočet /

Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét Fotogram - vlastní autoportrét

 

Letní semestr:

Objekt, plastika v prostoru (4-5 fotografií)

objekt v prostoru     objekt v prostoru

objekt v prostoru     objekt v prostoru

objekt v prostoru     objekt v prostoru

objekt v prostoru     objekt v prostoru

objekt v prostoru     objekt v prostoru

objekt v prostoru negativní příklad