Kabinet F O T O G R A F I E
Favu VUT v Brně
Údolní 19, Brno
Tel.: +420541146550

Vedoucí kabinetu:
Mgr. Irena Armutidisová
mobil: +420607725440

armutidisova@ffa.vutbr.cz

Zápůjčka fotografické techniky

V kabinetu fotografie si je možno na základě vyplněného výpůjčního tiskopisu s podpisem vedoucího ateliéru (asistenta)! - krátkodobě vypůjčit tuto techniku:

+ další fotografické vybavení dle domluvy.

tiskopis