Kabinet F O T O G R A F I E
Favu VUT v Brně
Údolní 19, Brno
Tel.: +420541146550

Vedoucí kabinetu:
Mgr. Irena Armutidisová
mobil: +420607725440

armutidisova@ffa.vutbr.cz

Úhly pohledu - Brno ve fotografii...

Úhly pohledu Úhly pohledu Úhly pohledu
Úhly pohledu Úhly pohledu Úhly pohledu Úhly pohledu