Kabinet F O T O G R A F I E
Favu VUT v Brně
Údolní 19, Brno
Tel.: +420541146550

Vedoucí kabinetu:
Mgr. Irena Armutidisová
mobil: +420607725440

armutidisova@ffa.vutbr.cz

Výuka :

Fotografie I
Výuka fotografie pro studenty 1.ročníku - povinná

Fotografie II
Výuka fotografie pro studenty 2-4.ročníku - volitelná

Fotografie III
Výuka fotografie specializovaná pro daný atelier:
2006/2007 atelier sochařství I
2005/2006 atelier grafického designu
2004/2005 atelier produktového designu
2003/2004 atelier malířství I

Provoz pracovišť :

Fotografický atelier KF
Fotokomora pro klasickou černobílou fotografii KF

Fotografický archiv FaVU VUT
Zápůjčky fotografické techniky KF

Výstavy pořádané Kabinetem fotografie:

2005/2006 Z00 Brno
2004/2005 Barokní inspirace spolupráce s MG
2003/2004 Úhly pohledu - Brno ve fotografii...
2002 Židovský hřbitov